Dardziński, P. . (2020) “Ekonomia polityczna i problemy badań relacji między ekonomią a polityką”, Politeja, 17(6(69), pp. 245–257. doi: 10.12797/Politeja.17.2020.69.12.