Tacik, P. (2018) “Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony – próba bilansu”, Politeja, 15(3(54), pp. 313–324. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.54.21.