Załucki, K. (2018) “Wpływ traktatu lizbońskiego na regulacje imigracyjne UE ze szczególnym uwzględnieniem zasady solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi”, Politeja, 15(3(54), pp. 325–333. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.54.22.