Antoń, P. (2018) “Wpływ traktatu lizbońskiego na zintegrowane zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej”, Politeja, 15(3(54), pp. 335–346. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.54.23.