Banach, W. (2018) “Aspekty polityki Unii Europejskiej wobec Turcji, Jordanii i Libanu w kontekście kryzysu migracyjnego”, Politeja, 15(3(54), pp. 347–359. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.54.24.