Korska, K. (2018) “Wpływ traktatu z Lizbony na wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa”, Politeja, 15(3(54), pp. 361–371. doi: 10.12797/Politeja.15.2018.54.25.