Chmieli, M. . (2013) “Polemika między komunitarianizmem a kontraktualistami jako nowa odsłona sporu między iusnaturalizmem a pozytywizmem prawniczym”, Politeja, 10(4(26), pp. 127–147. doi: 10.12797/Politeja.10.2013.26.06.