Gruszczyński, M. . (2013) “Ruch turystyczny w Peru w latach 1989-2006”, Politeja, 10(4(26), pp. 353–368. doi: 10.12797/Politeja.10.2013.26.16.