Banaszkiewicz, M. . (2013) “Refleksja polityczna rosyjskich elit z podróży po Europie w połowie XIX wieku”, Politeja, 10(4(26), pp. 389–403. doi: 10.12797/Politeja.10.2013.26.19.