Wiśniewski, J. (2013) “W walce o niepodległe państwo: Czesi i Słowacy wobec Rosji w latach 1914-1917”, Politeja, 10(4(26), pp. 457–484. doi: 10.12797/Politeja.10.2013.26.23.