Kuffel, J. . (2013) “Paradygmat synergijny – szansa na integrację humanistyki”, Politeja, 10(4(26), pp. 587–598. doi: 10.12797/Politeja.10.2013.26.31.