Szumiło, M. . (2013) “, Realizm” polityczny w kierownictwie PZPR – płaszczyzny i interpretacje”, Politeja, 10(3(25), pp. 33–49. doi: 10.12797/Politeja.10.2013.25.03.