Winiarska‑Brodowska, M. . (2013) “Internauci o polityce europejskiej: Analiza porównawcza dyskusji na forum Debate Europe”, Politeja, 10(3(25), pp. 465–479. doi: 10.12797/Politeja.10.2013.25.27.