Walecka‑Rynduch, A. . (2013) “Wideoideologia i Youtubizacja jako narzędzia politycznego public relations”, Politeja, 10(3(25), pp. 481–499. doi: 10.12797/Politeja.10.2013.25.28.