Łatka, R. . (2013) “Czy prymasa Wyszyńskiego można określać mianem realisty politycznego?”, Politeja, 10(3(25), pp. 201–211. doi: 10.12797/Politeja.10.2013.25.13.