Seń, A. (2022) “(Nie)chciane dziedzictwo? Wrocław jako palimpsest ”, Politeja, 18(5(74), pp. 257–273. doi: 10.12797/Politeja.18.2021.74.16.