Grabowski, M. (2022) “Rywalizacja chińsko-amerykańska w drugiej dekadzie XXI wieku: Analiza porównawcza polityki Baracka Obamy i Donalda Trumpa”, Politeja, 18(5(74), pp. 315–334. doi: 10.12797/Politeja.18.2021.74.19.