Kłosowicz, R. . (2022) “Między Marokiem a Algierią: Mauretania wobec kwestii Sahary Zachodniej ”, Politeja, 18(6(75), pp. 143–157. doi: 10.12797/Politeja.18.2021.75.07.