Kołodziejski, K. (2022) “Na autorytarnym kursie: Ograniczenia swobód obywatelskich w Rosji po 2012 roku ”, Politeja, 18(6(75), pp. 199–217. doi: 10.12797/Politeja.18.2021.75.10.