Tkaczyński, J. W. ., Guzik, J. M. . and Pletnia, M. . (2022) “Proces starzenia się społeczeństw: O potrzebie badań w zakresie (nie)uchronności zmian demograficznych a (nie)trafności polityki społecznej państwa w świetle doświadczeń Japonii, Korei Południowej, Niemiec i Polski ”, Politeja, 18(6(75), pp. 263–282. doi: 10.12797/Politeja.18.2021.75.13.