Kolaszyński, M. (2022) “Cywilna kontrola nad służbami specjalnymi w Polsce z perspektywy trzech dekad funkcjonowania ”, Politeja, 18(6(75), pp. 307–324. doi: 10.12797/Politeja.18.2021.75.15.