Modrzejewska, M. (2022) “Wpływ teorii pestalozziańskich na teorię i praktyki filozofii edukacji Josiah Warrena – geneza systemu ”, Politeja, 18(6(75), pp. 359–378. doi: 10.12797/Politeja.18.2021.75.18.