Hawrot, A. (2022) “Ukraińskie instytucje oświatowe w Białym Borze – studium przypadku ”, Politeja, 18(6(75), pp. 379–395. doi: 10.12797/Politeja.18.2021.75.19.