Żurawski, J. (2022) “Agendy partii politycznych i telewizyjnych serwisów informacyjnych w mediach społecznościowych w kampanii wyborczej do parlamentu w 2019 r”., Politeja, 18(6(75), pp. 397–420. doi: 10.12797/Politeja.18.2021.75.20.