Dąbrowski, P. . (2021) “Stopień doktora praw w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce – regulacje prawne oraz postulaty Wydziałów Prawa ”, Politeja, 18(6(75), pp. 435–456. doi: 10.12797/Politeja.18.2021.75.22.