Sondel-Cedarmas, J. (2022) “Rozliczyć przeszłość? O pozornej defaszyzacji Włoch w okresie transformacji (1943-1948)”, Politeja, 19(1(76), pp. 31–46. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.76.02.