Sondel-Cedarmas, J. (2022) “Rozliczyć przeszłość? O pozornej defaszyzacji Włoch w okresie transformacji (1943-1948)”, Politeja, 19(1(76). Available at: https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4467 (Accessed: 24 May 2022).