Abassy, M. . (2022) “Status i funkcje rosyjskiej inteligencji w społeczeństwie posttotalitarnym”, Politeja, 19(1(76). Available at: https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4469 (Accessed: 24 May 2022).