Abassy, M. . (2022) “Status i funkcje rosyjskiej inteligencji w społeczeństwie posttotalitarnym”, Politeja, 19(1(76), pp. 63–78. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.76.04.