Kopyś, T. (2022) “Upolitycznienie procesów depopulacji i migracji na Węgrzech po 1989 roku”, Politeja, 19(1(76), pp. 79–99. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.76.05.