Kopyś, T. (2022) “Upolitycznienie procesów depopulacji i migracji na Węgrzech po 1989 roku”, Politeja, 19(1(76). Available at: https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4470 (Accessed: 24 May 2022).