Labuda, M. (2022) “Partnerstwo Wschodnie jako przestrzeń kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego – planem kolejnego rozszerzenia UE?”, Politeja, 19(1(76), pp. 131–145. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.76.07.