Labuda, M. (2022) “Partnerstwo Wschodnie jako przestrzeń kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego – planem kolejnego rozszerzenia UE?”, Politeja, 19(1(76). Available at: https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4472 (Accessed: 24 May 2022).