Mach, E. (2022) “Propedeutyka przygotowania aktywnego obywatela europejskiego w świetle ministerialnych wytycznych programowych dla edukacji wczesnoszkolnej w Polsce”, Politeja, 19(1(76). Available at: https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4474 (Accessed: 24 May 2022).