Mach, E. M. (2022) “Propedeutyka przygotowania aktywnego obywatela europejskiego w świetle ministerialnych wytycznych programowych dla edukacji wczesnoszkolnej w Polsce”, Politeja, 19(1(76), pp. 167–187. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.76.09.