Rebes, M. (2022) “Społeczeństwo posttotalitarne wobec zasad i wartości demokratycznych. Perspektywa filozoficzna”, Politeja, 19(1(76). Available at: https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4475 (Accessed: 17 May 2022).