Rebes, M. (2022) “Społeczeństwo posttotalitarne wobec zasad i wartości demokratycznych. Perspektywa filozoficzna”, Politeja, 19(1(76), pp. 189–205. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.76.10.