Ickiewicz-Sawicka, M. (2022) “Problematyka tożsamości narodowej Kosowskich Albańczyków w świetle pilotażowych (wstępnych) badań terenowych – wprowadzenie do dalszych analiz”, Politeja, 19(1(76), pp. 305–326. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.76.15.