Smoleń, R. . (2022) “Problematyka większości głosów wymaganej dla zmiany Konstytucji RP z 1997 roku”, Politeja, 19(1(76). Available at: https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4481 (Accessed: 17 May 2022).