Smoleń, R. . (2022) “Problematyka większości głosów wymaganej do zmiany Konstytucji RP z 1997 roku”, Politeja, 19(1(76), pp. 327–343. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.76.16.