Nyzio, A. (2022) “Populizm penalny w Polsce w latach 2007-2015 z perspektywy socjotechniki władzy”, Politeja, 19(1(76), pp. 365–392. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.76.18.