Nyzio, A. (2022) “Populizm penalny w Polsce w latach 2007-2015 z perspektywy socjotechniki władzy”, Politeja, 19(1(76). Available at: https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4483 (Accessed: 17 May 2022).