Sobkowiak, L. (2022) “Kategorie analityczne konfliktu politycznego w interdyscyplinarnej perspektywie”, Politeja, 19(2(77), pp. 73–85. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.77.03.