Sajduk, B. (2022) “Teoretyczne przesłanki wykorzystania ustrukturyzowanych technik analizy informacji w procesie analizy politycznej”, Politeja, 19(2(77), pp. 119–142. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.77.05.