Obacz, P. (2022) “Modulacja i modulatory relacji politycznych – ujęcie teoriopolityczne”, Politeja, 19(2(77), pp. 143–162. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.77.06.