Węgrzecki, J. (2022) “Personalizm jako perspektywa teoretyczna nauk o polityce”, Politeja, 19(2(77), pp. 163–177. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.77.07.