Ziółkowski, J. (2022) “The chicken game jako model eksplanacyjno-prognostyczny w polityce”, Politeja, 19(2(77), pp. 179–203. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.77.08.