Horonziak, S. (2022) “Teoria demokracji a polaryzacja. Czy spolaryzowane społeczeństwo może być demokratyczne?”, Politeja, 19(2(77), pp. 205–229. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.77.09.