Golinowski, J. (2022) “Pomiędzy syndromem ekonomicznego progresywizmu a dekompozycją procesów politycznych”, Politeja, 19(2(77), pp. 231–252. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.77.10.