Hoffmann, M. (2022) “Polscy parlamentarzyści wobec pandemii COVID-19: Przykład scjentyfikacji debaty politycznej?”, Politeja, 19(2(77), pp. 253–272. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.77.11.