Borowiec, P. (2022) “Koncepcja praktyk repartycji: Przyczyny systematycznego ich wykorzystywania w polskiej polityce”, Politeja, 19(2(77), pp. 273–293. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.77.12.