Górnicka, W. (2022) “Teoria krytyczna jako narzędzie kreowania działania politycznego na przykładzie partii Podemos”, Politeja, 19(2(77), pp. 295–310. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.77.13.