Brodowski, J. and Winiarska-Brodowska, M. (2022) “Państwa Kaukazu Południowego w wypowiedziach rzeczniczki prasowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej ”, Politeja, 19(3(78), pp. 35–52. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.78.03.