Kopyś, T. (2022) “Bandwagoning jako element strategii tureckiej polityki zagranicznej (na przykładzie stosunków rosyjsko-tureckich) ”, Politeja, 19(3(78), pp. 241–266. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.78.13.