Nyzio, A. (2022) “Relacje pomiędzy Policją a samorządem terytorialnym – ujęcie prawne i polityczne”, Politeja, 19(4 (79), pp. 219–249. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.79.13.