Polończyk, A. (2022) “Przestrzenne determinanty przestępczości w Krakowie w latach 2017-2021”, Politeja, 19(4 (79), pp. 287–326. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.79.15.