Kosowski, B. and Kułakowska, A. (2022) “Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych”, Politeja, 19(4 (79), pp. 327–342. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.79.16.