Stelmach, M. (2022) “Bukelismo. Regres demokracji w Salwadorze w okresie rządów Nayiba Bukele”, Politeja, 19(6(81), pp. 343–362. doi: 10.12797/Politeja.19.2022.81.17.